Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov / Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov

 

 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - kód ACC01, číslo ACC01P01 - celkové oprávnené výdavky projektu 1 473 650,- EUR

 

8.11.2022
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov/Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov
konferencia/conference


9.2.2022
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov/Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov
videokonferencia/videoconference